železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl


Pochůzka po železniční trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

Úsek :


0,0 km - 4,8 km  

Choceň - Slatina u Vysokého Mýta

 

4,8 km - 7,9 km  

Slatina u Vysokého Mýta - Vysoké Mýto


7,9 km - 9,3 km  

Vysoké Mýto - Vysoké Mýto město

 

9,3 km - 14,2 km  

Vysoké Mýto město - Hrušová


14,3 km - 19,3 km  

Hrušová - Tržek

 

19,3 km - 24,0 km  

Tržek - LitomyšlÚsek Hrušová - Tržek

kilometr objekt na trati popis stav k fotografie
14,3 km kilometrovník 14,3 km
zastávka Hrušová
20.9.2005
  železniční propustek - detail
sklonovník - klesání tratě 394 m \ 10 promile
20.9.2005
  návěst konec nástupiště
telefon
20.9.2005
  výstražný kolík - pískejte 20.9.2005
14,4 km kilometrovník 14,4 km 20.9.2005
14,5 km kilometrovník 14,5 km
železniční propustek - detail
20.9.2005
  předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 20km/h 20.9.2005
14,6 km kilometrovník 14,6 km 20.9.2005
  železniční propustek - detail 20.9.2005  
14,7 km kilometrovník 14,7 km 20.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2 20.9.2005
  výstražný kolík - pískejte
sklonovník - rovina 280m
20.9.2005
14,8 km kilometrovník 14,8 km 20.9.2005
    spodek zrušeného světelného návěstidla - detail 20.9.2005
14,9 km kilometrovník 14,9 km 20.9.2005
  rychlostník - návěst traťová rychlost 20km/h 20.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2 20.9.2005
  železniční propustek - detail 20.9.2005  
15,0 km sklonovník - stoupání tratě 145 m / 10 promile
kilometrovník 15,0 km
výstražný kolík - pískejte
20.9.2005
15,1 km kilometrovník 15,1 km 20.9.2005
  lichoběžníková tabulka - návěst hranice dopravny - výhybky v základní poloze přestaveny na kolej č.1 20.9.2005
  sklonovník - stoupání tratě 457 m / 2,5 promile
železniční propustek - detail
20.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2 20.9.2005
  rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h
žst. Cerekvice nad Loučnou
20.9.2005
  námezník - hranice koleje
budova žst. Cerekvice nad Loučnou
20.9.2005
15,2 km kilometrovník 15,2 km 20.9.2005
    nástupiště - žst. Cerekvice nad Loučnou 20.9.2005
15,3 km kilometrovník 15,3 km
návěst místo zastavení
20.9.2005
15,4 km kilometrovník 15,4 km 20.9.2005
  výstražný kolík - pískejte 20.9.2005
15,5 km kilometrovník 15,5 km 20.9.2005
  železniční most - detail 20.9.2005
15,6 km sklonovník - stoupání tratě 500 m / 15 promile
kilometrovník 15,6 km
20.9.2005
15,7 km kilometrovník 15,7 km 20.9.2005
  drhlík - zapněte čistící zařízení
železniční most - detail
20.9.2005
15,8 km kilometrovník 15,8 km 20.9.2005
15,9 km kilometrovník 15,9 km 20.9.2005
  předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 10km/h 20.9.2005
16,0 km kilometrovník 16,0 km 20.9.2005
  výstražný kolík - pískejte
návěst vlak se blíží k zastávce
20.9.2005
16,1 km kilometrovník 16,1 km
sklonovník - klesání tratě 189 m \ 2,5 promile
20.9.2005
16,2 km kilometrovník 16,2 km 20.9.2005
  rychlostník - návěst traťová rychlost 10km/h 20.9.2005
  sklonovník - klesání tratě 186 m \ 10 promile 20.9.2005
16,3 km kilometrovník 16,3 km
železniční přejezd - detail 1, 2
20.9.2005
  zastávka Cerekvice nad Loučnou zastávka 20.9.2005
16,4 km kilometrovník 16,4 km
návěst konec nástupiště
železniční propustek - detail
20.9.2005
  železniční přejezd se světelnou signalizací - detail 1, 2 20.9.2005
  rychlostník - návěst traťová rychlost 50km/h 20.9.2005
  sklonovník - rovina 1325m 20.9.2005
16,5 km kilometrovník 16,5 km
spodek zrušeného světelného návěstidla - detail
20.9.2005
16,6 km kilometrovník 16,6 km 20.9.2005
16,7 km kilometrovník 16,7 km 20.9.2005
16,8 km kilometrovník 16,8 km 20.9.2005
  železniční propustek - detail 20.9.2005  
16,9 km kilometrovník 16,9 km 20.9.2005
17,0 km kilometrovník 17,0 km 20.9.2005
  železniční propustek - detail 20.9.2005  
17,1 km kilometrovník 17,1 km 20.9.2005
  železniční most - detail 20.9.2005
  železniční propustek - detail 20.9.2005  
17,2 km kilometrovník 17,2 km 20.9.2005
  železniční propustek - detail 20.9.2005  
17,3 km kilometrovník 17,3 km
železniční propustek - detail
20.9.2005
  telefon 20.9.2005
17,4 km kilometrovník 17,4 km
železniční propustek - detail
20.9.2005
  rychlostník - návěst traťová rychlost 60km/h 20.9.2005
17,5 km kilometrovník 17,5 km 20.9.2005
17,6 km kilometrovník 17,6 km 20.9.2005
17,7 km kilometrovník 17,7 km 20.9.2005
17,8 km sklonovník - stoupání tratě 759 m / 5 promile
kilometrovník 17,8 km
20.9.2005
  železniční propustek - detail 20.9.2005  
17,9 km kilometrovník 17,9 km 20.9.2005
  výstražný kolík - pískejte
železniční propustek - detail
20.9.2005
18,0 km kilometrovník 18,0 km 20.9.2005
18,1 km kilometrovník 18,1 km 20.9.2005
18,2 km kilometrovník 18,2 km 20.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2
železniční propustek - detail
20.9.2005
18,3 km kilometrovník 18,3 km 20.9.2005
18,4 km kilometrovník 18,4 km 20.9.2005
  návěst vlak se blíží k zastávce 20.9.2005
  výstražný kolík - pískejte 20.9.2005
18,5 km kilometrovník 18,5 km 20.9.2005
  sklonovník - stoupání tratě 235 m / 15 promile 20.9.2005
18,6 km kilometrovník 18,6 km 20.9.2005
  zastávka Řídký 20.9.2005
18,7 km kilometrovník 18,7 km 20.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2 20.9.2005
18,8 km opuštěný železniční přejezd
sklonovník - stoupání tratě 150 m / 5 promile
výstražný kolík - pískejte
kilometrovník 18,8 km
rychlostník - návěst traťová rychlost 50km/h
20.9.2005
18,9 km kilometrovník 18,9 km
železniční přejezd
20.9.2005
  sklonovník - stoupání tratě 531 m / 10 promile 20.9.2005
19,0 km výstražný kolík - pískejte
kilometrovník 19,0 km
20.9.2005
  železniční propustek - detail 20.9.2005  
19,1 km kilometrovník 19,1 km 20.9.2005
19,2 km kilometrovník 19,2 km 20.9.2005
19,3 km kilometrovník 19,3 km 20.9.2005
  železniční přejezd 20.9.2005


Choceň - Litomyšl