železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl


Pochůzka po železniční trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

Úsek :


0,0 km - 4,8 km  

Choceň - Slatina u Vysokého Mýta

 

4,8 km - 7,9 km  

Slatina u Vysokého Mýta - Vysoké Mýto


7,9 km - 9,3 km  

Vysoké Mýto - Vysoké Mýto město

 

9,3 km - 14,2 km  

Vysoké Mýto město - Hrušová


14,3 km - 19,3 km  

Hrušová - Tržek

 

19,3 km - 24,0 km  

Tržek - LitomyšlÚsek Slatina u Vysokého Mýta - Vysoké Mýto

kilometr objekt na trati popis stav k fotografie
4,8 km kilometrovník 4,8 km
zastávka Slatina
11.9.2005
  návěst konec nástupiště 11.9.2005
4,9 km kilometrovník 4,9 km
výstražný kolík - pískejte
předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 40km/h
11.9.2005
5,0 km kilometrovník 5,0 km 11.9.2005
  zrušený železniční přejezd - detail 1, 2 11.9.2005
  železniční propustek - detail 11.9.2005  
5,1 km kilometrovník 5,1 km 11.9.2005
  sklonovník - klesání tratě 480 m \ 2,5 promile 11.9.2005
5,2 km rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h
radiovník - návěst přepněte kanálovou skupinu S 40
kilometrovník 5,2 km
11.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2 11.9.2005
5,3 km kilometrovník 5,3 km 11.9.2005
5,4 km kilometrovník 5,4 km 11.9.2005
  výstražný kolík - pískejte 11.9.2005
5,5 km kilometrovník 5,5 km 11.9.2005
  železniční most - detail 11.9.2005
5,6 km kilometrovník 5,6 km 11.9.2005
  rychlostník - návěst traťová rychlost 60km/h
sklonovník - rovina 310m
11.9.2005
5,7 km kilometrovník 5,7 km 11.9.2005
  výstražný kolík - pískejte 11.9.2005
  železniční most - detail 1, 2 11.9.2005
5,8 km kilometrovník 5,8 km 11.9.2005
5,9 km kilometrovník 5,9 km
domek
11.9.2005
  sklonovník - stoupání tratě 140 m / 2,5 promile 11.9.2005
6,0 km kilometrovník 6,0 km 11.9.2005
  předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 40km/h 11.9.2005
  uzavřený železniční přejezd - detail 1, 2 11.9.2005
6,1 km kilometrovník 6,1 km
sklonovník - stoupání tratě 125 m / 10 promile
11.9.2005
  výstražný kolík - pískejte 11.9.2005
6,2 km vzdálenostní upozorňovadlo ke krycímu návěstidlu
kilometrovník 6,2 km
11.9.2005
  sklonovník - rovina 195m 11.9.2005
  železniční most - detail 1, 2, 3 11.9.2005
  vzdálenostní upozorňovadlo ke krycímu návěstidlu 11.9.2005
6,3 km kilometrovník 6,3 km 11.9.2005
  vzdálenostní upozorňovadlo ke krycímu návěstidlu 11.9.2005
6,4 km kilometrovník 6,4 km 11.9.2005
  výstražný kolík - pískejte 11.9.2005
  sklonovník - stoupání tratě 330 m / 10 promile 11.9.2005
  samostatná světelná předvěst PřLk ke krycímu návěstidlu Lk - detail 11.9.2005
6,5 km rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h
chybějící kilometrovník 6,5 km
železniční most - detail 1, 2
11.9.2005
6,6 km kilometrovník 6,6 km 11.9.2005
6,7 km kilometrovník 6,7 km 11.9.2005
  rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h
sklonovník - stoupání tratě 300 m / 2,5 promile
telefon
11.9.2005
    výhybka - vlečka ZZN Vysoké Mýto 11.9.2005
    vlečka ZZN Vysoké Mýto - uzamykatelná výměna (vlevo v pozadí) 11.9.2005
6,8 km kilometrovník 6,8 km
rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h
11.9.2005
  krycí návěstidlo Lk od začátku tratě - detail 11.9.2005
  železniční přejezd se závorami - detail
telefon
11.9.2005
6,9 km kilometrovník 6,8 km
železniční přejezd se světelnou signalizací - detail 1, 2
telefon
11.9.2005
7,0 km kilometrovník 7,0 km 11.9.2005
  sklonovník - stoupání tratě 450 m / 20 promile 11.9.2005
7,1 km kilometrovník 7,1 km
železniční most - detail
11.9.2005
7,2 km kilometrovník 7,2 km 11.9.2005
  vzdálenostní upozorňovadlo vlak se blíží k přejezdníku 11.9.2005
7,3 km kilometrovník 7,3 km
telefon
vjezdové návěstidlo L od začátku tratě - detail
11.9.2005
  označník - posun zakázán 11.9.2005
  rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h 11.9.2005
7,4 km kilometrovník 7,4 km 11.9.2005
  přejezdník X-745 - otevřený přejezd 11.9.2005
  předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 10km/h
nebezpečí ohně
11.9.2005
  sklonovník - stoupání tratě 100 m / 10 promile 11.9.2005
7,5 km kilometrovník 7,5 km
stavědlo
11.9.2005
    výhybka - vlečka Benzina 11.9.2005
7,6 km neoznačený kilometrovník 7,6 km 11.9.2005
  námezník - hranice koleje 11.9.2005
  žst. Vysoké Mýto
nástupiště - žst. Vysoké Mýto
11.9.2005
7,7 km kilometrovník 7,7 km
stavědlo
11.9.2005
    nástupiště - žst. Vysoké Mýto
sklady - žst. Vysoké Mýto
11.9.2005
  budova žst. Vysoké Mýto
na námezníku - konec vlakové cesty
11.9.2005
7,8 km kilometrovník 7,8 km 11.9.2005
    odjezd ze stanice Vysoké Mýto 11.9.2005
  sklonovník - stoupání tratě 574 m / 15 promile
přejezdník 0X-787- uzavřený přejezd - detail
11.9.2005
  železniční přejezd se závorami - detail 1, 2 11.9.2005
7,9 km kilometrovník 7,9 km 11.9.2005


Choceň - Litomyšl