železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl


Pochůzka po železniční trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

Úsek :


0,0 km - 4,8 km  

Choceň - Slatina u Vysokého Mýta

 

4,8 km - 7,9 km  

Slatina u Vysokého Mýta - Vysoké Mýto


7,9 km - 9,3 km  

Vysoké Mýto - Vysoké Mýto město

 

9,3 km - 14,2 km  

Vysoké Mýto město - Hrušová


14,3 km - 19,3 km  

Hrušová - Tržek

 

19,3 km - 24,0 km  

Tržek - LitomyšlÚsek Vysoké Mýto město - Hrušová

kilometr objekt na trati popis stav k fotografie
9,3 km kilometrovník 9,3 km 19.9.2005
9,4 km kilometrovník 9,4 km 19.9.2005
9,5 km kilometrovník 9,5 km 19.9.2005
  sklonovník - rovina 200m 19.9.2005
9,6 km kilometrovník 9,6 km
(označený vlevo na betonové zdi - fotografie ho nezabírá)
železniční propustek - detail 1, 2
(místo zrušeného žel. mostu, nahrazeného propustkem)
19.9.2005
9,7 km kilometrovník 9,7 km 19.9.2005
  sklonovník - klesání tratě 290 m \ 10 promile 19.9.2005
9,8 km kilometrovník 9,8 km 19.9.2005
    dálkové zařízení 19.9.2005
9,9 km kilometrovník 9,9 km 19.9.2005
  železniční propustek - detail 19.9.2005  
10,0 km kilometrovník 10,0 km 19.9.2005
  sklonovník - rovina 315m 19.9.2005
  drhlík - vypněte čistící zařízení 19.9.2005
10,1 km kilometrovník 10,1 km 19.9.2005
10,2 km kilometrovník 10,2 km 19.9.2005
  železniční propustek - detail 19.9.2005  
10,3 km kilometrovník 10,3 km 19.9.2005
  sklonovník - stoupání tratě 758 m / 5 promile
výstražný kolík - pískejte
19.9.2005
10,4 km kilometrovník 10,4 km 19.9.2005
10,5 km kilometrovník 10,5 km 19.9.2005
10,6 km kilometrovník 10,6 km 19.9.2005
  železniční propustek 19.9.2005  
  železniční přejezd - detail 1, 2 19.9.2005
  rychlostník - návěst traťová rychlost 60km/h 19.9.2005
10,7 km kilometrovník 10,7 km 19.9.2005
10,8 km kilometrovník 10,8 km 19.9.2005
10,9 km kilometrovník 10,9 km 19.9.2005
11,0 km kilometrovník 11,0 km 19.9.2005
  železniční propustek - detail 19.9.2005
11,1 km telefon
kilometrovník 11,1 km
sklonovník - stoupání tratě 599 m / 10 promile
19.9.2005
11,2 km kilometrovník 11,2 km 19.9.2005
11,3 km kilometrovník 11,3 km 19.9.2005
  železniční propustek - detail 19.9.2005  
11,4 km kilometrovník 11,4 km 19.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2 19.9.2005
11,5 km kilometrovník 11,5 km 19.9.2005
11,6 km kilometrovník 11,6 km 19.9.2005
  návěst vlak se blíží k zastávce
výstražný kolík - pískejte
19.9.2005
11,7 km kilometrovník 11,7 km
sklonovník - stoupání tratě 181 m / 2,5 promile
19.9.2005
11,8 km kilometrovník 11,8 km 19.9.2005
  sklonovník - stoupání tratě 919 m / 10 promile 19.9.2005
11,9 km kilometrovník 11,9 km 19.9.2005
  železniční propustek - detail 19.9.2005  
  nástupiště zastávky Džbánov
budova zastávky Džbánov
19.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2
pokračování nástupiště
19.9.2005
  železniční propustek - detail 19.9.2005  
12,0 km návěst konec nástupiště
kilometrovník 12,0 km
telefon
19.9.2005
12,1 km kilometrovník 12,1 km 19.9.2005
  železniční propustek - detail 19.9.2005  
12,2 km kilometrovník 12,2 km 19.9.2005
12,3 km kilometrovník 12,3 km 19.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2 19.9.2005  
12,4 km kilometrovník 12,4 km 19.9.2005
  výstražný kolík - pískejte 19.9.2005
  železniční přejezd - detail 19.9.2005  
12,5 km kilometrovník 12,5 km 19.9.2005
12,6 km kilometrovník 12,6 km 19.9.2005
12,7 km kilometrovník 12,7 km 19.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2 19.9.2005
12,8 km sklonovník - rovina 72m
kilometrovník 12,8 km
19.9.2005
  sklonovník - klesání tratě 199 m \ 2,5 promile 19.9.2005
12,9 km kilometrovník 12,9 km 19.9.2005
13,0 km kilometrovník 13,0 km 19.9.2005
  sklonovník - rovina 123m 19.9.2005
13,1 km kilometrovník 13,1 km 19.9.2005
13,2 km sklonovník - klesání tratě 162 m \ 2,5 promile
kilometrovník 13,2 km
19.9.2005
13,3 km kilometrovník 13,3 km
železniční propustek - detail
19.9.2005
  sklonovník - stoupání tratě 350 m / 5 promile 19.9.2005
13,4 km kilometrovník 13,4 km 19.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2 19.9.2005  
13,5 km kilometrovník 13,5 km 19.9.2005
  výstražný kolík - pískejte 19.9.2005
13,6 km kilometrovník 13,6 km 19.9.2005
  telefon 19.9.2005
13,7 km sklonovník - klesání tratě 619 m \ 5 promile
kilometrovník 13,7 km
19.9.2005
13,8 km kilometrovník 13,8 km 19.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2 19.9.2005
  výstražný kolík - pískejte 19.9.2005
13,9 km kilometrovník 13,9 km 19.9.2005
  železniční propustek - detail 11.9.2005  
14,0 km kilometrovník 14,0 km
návěst vlak se blíží k zastávce
19.9.2005
14,1 km kilometrovník 14,1 km 19.9.2005
    spodek zrušeného světelného návěstidla - detail 19.9.2005
14,2 km kilometrovník 14,2 km 19.9.2005
  železniční přejezd - detail 1, 2 19.9.2005
  železniční propustek - detail 1, 2 11.9.2005  
  zastávka Hrušová
nástupiště zastávky Hrušová
19.9.2005


Choceň - Litomyšl