železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

 • Staré mapy oblasti
 • Železniční mapy
 • Staré pohlednice
 • Trať v publikacích

 • Staré mapy zachycující místní dráhu Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

  Krajina Vysokomýtská 1884

  Krajina Vysokomýtská 1884

  Umělecký Závod Ed. Hölzeĺa ve Vídni. Vydal H. Jireček. Měřítko 1 : 144 000. Mapa je přílohou publikace Královské věnné město Vysoké Mýto. - Obraz místopisný, dějepravný, životopisný i statický. Hermenegild Jireček rytíř ze Samokova. Tiskem Antonína Tůmy. 1884.
  Generální mapa okresního hejtmanství Vysoko Mýtského 1908

  Generální mapa okresního hejtmanství Vysoko Mýtského. 1908

  6. doplněné vydání. Nakladatel F. Kytka knihkupec v Praze. Kreslil a ryl J. E. Wagner, nové vydání upravil F. Mareš. Tisk C & K DV. LITOGR. Hynka Fuchse v Praze 1908. Razítko Knihkupectví a závod papírnický Josef Kunc Vysoké Mýto. Měřítko v poměru k skutečné délce jako 1 : 220 000.

  Na mapě je zakresleno plánované prodloužení tratě Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl do Poličky. Je zde zakresleno, ale již jako vybudovaná trať! Dále je zde zakreslena plánovaná trať Litomyšl - Novýhrad (Nové Hrady) - Skutče (Skuteč) a ?Široký důl - Proseč - ?Krouna. Na mapě se dají najít i jiné zajímavé projektované tratě i uvažované ke stavbě.
  Vojenská mapa Vysoké Mýto a Litomyšl 1910

  Vojenská mapa Vysoké Mýto a Litomyšl 191?

  C. k. vojenská mapa oblasti Hohenmauth und Leitomischl Zone 6 Kol. XIV. Měřítko 1:75 000, ocelorytina, české a německé zeměpisné názvy.
  Vojenská mapa Vysoké Mýto a Litomyšl 1925

  Vojenská mapa Vysoké Mýto a Litomyšl 1925

  Vojenský zeměpisný ústav v Praze. 1925 Číslo mapové oblasti 4056. Částečně opraveno do 14.XII.1925. Měřítko 1 : 75 000.

  Na mapě je zakreslena vlečka vysokomýtského i cerekvického cukrovaru, vlečka v Litomyšli, železniční mosty, přejezdy i méně významné polní cesty křižující trať, z nichž většina je dnes zrušena. Na trati nenajdeme zatím zastávku Dvořisko ani Litomyšl zastávku. První most nacházející se za Vysokým Mýtem, směrem na Litomyšl, je dnes nahrazen propustkem.
  Vojenská mapa Vysoké Mýto 1931

  Vojenská mapa Vysoké Mýto 1931

  Název mapy 34°50° Vysoké Mýto. Podlepená plátnem. 18.VIII.1931. Měřítko 1 : 200 000.

  Na mapě jsou zakresleny pouze významnější mosty a stanice nacházející se na železniční trati.
  Vilímkova podrobná turistická mapa politického okresu Vysokomýtského 1937

  Vilímkova podrobná turistická mapa politického okresu Vysokomýtského 1937

  Edice - Vilímkovy podrobné mapy politických okresů. čís. 37. Kreslil Jan Srp. Nákladem Jos. R. Vilímka v Praze. Vydáno v roce 1937. "Unie" Praha. Měřítko 1 : 100 000.

  Přední a zadní strana obálky na mapu.
  Vojenská mapa Vysoké Mýto 1937

  Vojenská mapa Vysoké Mýto 1937

  Vojenský zeměpisný ústav v Praze. Číslo mapové oblasti 4056. VI.1937. Měřítko 1 : 75 000.

  Ve Vysokém Mýtě je patrná zástavba obklopující trať. Železnice, která město dosud objížděla začíná tak dělit město na dvě části. Oproti roku 1925 najdete na mapě jistě více změn.
  Vojenská mapa Vysoké Mýto 1946

  Vojenská mapa Vysoké Mýto 1946

  Vojenský zeměpisný ústav v Praze. Číslo mapové oblasti 4056. X.1946. Měřítko 1 : 75 000.

  Oproti roku 1937 je zde patrná rostoucí zástavba.
  Topografická mapa Vysoké Mýto 1985

  Topografická mapa Vysoké Mýto 1985

  Generální štáb československé lidové armády. 1985. Měřítko 1 : 25 000.

  Na mapě jsou zakresleny vlečky: Dvořisko - měnírna ČD a Orličan, Vysoké Mýto - cukrovar (v té době ZZN + panelárna), pivovar a odstavná kolej č.7 za nádražím ČD a Choceň - ČKD.
  Veselíkův plán Litomyšle 1911

  Veselíkův plán král. města Litomyšle 1911   nově

  Kreslil inženýř Rudolf Hampeis. Upravil Dr. František Páta. Nákladem knihkupectví J. R. Veselíka. Tiskl Josef Dmych v Litomyšli. Měřítko 1 : 2 880.

  Na mapě je zakreslena tehdy projektovaná dráha do Poličky.


  Choceň - Litomyšl