železniční trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl

Aktuality z trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl 2006

  30. prosinec 2006
Šťastný Nový rok 2007
V roce 2006 Vám přinesly stránky celkem 46 aktualizací. Oproti loňskému roku se tedy jedná o více než dvojnásobný nárůst. Na začátku tohoto roku byla velikost stránek okolo 50MB, nyní je to téměř desetinásobek. Koncem března byla spuštěna nová podoba stránek jakou znáte dodnes. Za necelé tři měsíce se na stránkách objevila kompletně zmapovaná trať. Tento projekt pod názvem Pochůzka pak vyvrcholil spuštění její interaktivní podoby a doplněním o fotografie propustků a detailnější fotografie některých objektů na trati. Po těchto rozsáhlých aktualizacích následovaly seriály o Akcích na trati a putování po trati se Starými pohlednicemi. Během roku se Vám stránky snažily nabízet aktuální fotografie z Provozu na trati a informace o výlukách a mnoho jiného. Koncem tohoto roku byly stránky přestěhovány na jiný server s větším diskovým prostorem, který bude zázemím pro další aktualizace a projekty. V příštím roce bude snahou Vám nabídnout ještě více informací a zrealizovat některé další projekty, které Vám ještě více přiblíží tuto trať.
Provoz-Vlaky: nové fotografie. Nově jsou u popisek uváděna i čísla vlaků podle jízdního řádu.
  23. prosinec 2006
Šťastné a veselé Vánoce Vám přejí stránky Místní dráha Choceň - Litomyšl.
Historie-Staré pohlednice: Na posledních pohlednicích okolí Chocně se podíváme opět do Pelin. Tři pohlednice zachycují hlavní trať směrem k Brandýsu a vlečku do kamenolomu. Vůči prvním dvěma je na třetí o dost reálněji kolorovaná lokomotiva a na vlečce zachyceny nákladní vozy. Čtvrtá pohlednice zabírá hlavní trať z opačné strany údolí. Poslední kapitolou seriálu je vlaková pošta, která na trati jezdila od roku 1911. Na razítku vlakové pošty byla uváděna města určující počáteční a cílovou stanici trati a číslo vlakové pošty. Tento seriál nekončí doslova, protože na stránkách budou staré pohlednice postupem času dále přibývat, ale nebude se zřejmě jednat o takové množství, které Vám nabídl tento seriál.
V sekci Trať přibyly jízdní řády nákladních vlaků pro období 2006/2007. Kromě pravidelného manipulačního vlaku jsou zde uvedeny nákladní vlaky jedoucí podle potřeby a průběžný nákladní vlak společnosti Viamont.
Dále na stránkách jednotlivých stanic byly aktualizovány vývěsky příjezdů a odjezdů vlaků.
  18. prosinec 2006
Na třech nových pohlednicích z hlavní trati u choceňského tunelu, v rozličných časových obdobích, je zachycena především Jehníčkova tkalcovna, dříve mlýn, kvůli kterému zde byla zřízena vlečka. Za všimnutí stojí také strážní domek, který zde již bohužel nestojí. Místo planiny před tratí je zde umělá návrš vzniklá z vytěženého materiálu při rušení choceňského tunelu. Poslední pohlednice dokumentuje vlečku do kamenolomu. Sekce Historie-Staré pohlednice.
Most u Vysokého Mýta je téměř dokončen. Fotografie v sekci Provoz-Práce na trati.
Na trati jezdí nově motorový vůz 810 056-2.
Provoz-Vlaky: nové fotografie.
  12. prosinec 2006
Od 10.12.2006 začal platit nový jízdní řád, který je již delší dobu na stránkách ke stažení. Regionální podoba jízdního řádu trati 018 přibyla nyní.
Na pohlednicích z Litomyšle je železnice zobrazena spíše okrajově, přestože je historických pohlednic Litomyšle velké množství, tohoto tématu je jako šafránu. Na první je v okénku zobrazeno litomyšlské nádraží, známé například z publikace 115 let trati. Druhá, poněkud záhadná, zachycuje továrnu na obuv Lederer & Adler Litomyšl. Protože, se již nacházíme na konci trati a seriál se tak přiblížil ke svému konci, jako bonusový materiál, se ale ještě podíváme po okolí Chocně. První pohlednice zachycuje vlak u Chocně na trati do Týniště nad Orlicí, druhá velmi zajímavý pohled z choceňského tunelu.
V této době probíhá ve vlečkovém areálu cukrovar (vlečka ZZN) rozšiřování kolejiště. Stavbu provádí SGJW Praha. Bylo zde možné spatřit lokomotivu 740 508-7. Fotogalerie v sekci Trať - Vlečky.
Na trati jezdí nově motorový vůz 810 058-8.
Za vstřícné jednání při propagaci stránek patří poděkování ČD - KCOD Pardubice.

reklama v RJŘ
  4. prosinec 2006
Akce: Stránka o mikulášské jízdě 2006 se 34 fotografiemi a třemi krátkými videoklipy.
Staré pohlednice obohatily tři nové pohledy na Cerekvici. Tyto pohledy by se nám dnes naskytly ze stráně nad silnicí E35. Na všech třech je vidět trať, ale pouze na jedné je zachycen částečně i vlak. Pohlednice nabízí zajímavé srovnání jednoho místa v rozmezí několika let. Poslední novou pohlednicí je Tržek, z pohledu též ze stráně nad silnicí. I dnes jako na pohlednici najdeme u zastávky Tržek sklady mlýnů, ale v pravé části za tratí se dnes rozléhá rybník.
Provoz - Práce na trati: Fotografie z pokračujících prací na mostě u Vysokého Mýta a přejezdu silnice E35 ve Vysokém Mýtě, kde je renovováno přejezdové zařízení.
Krátce - 1.12. drezína MUV s nákladem sněholamů a štěrku v žst. Vysoké Mýto. Na trati opět motorový vůz 810 059.
  1. prosinec 2006
Dne 4.12.2006 v době od 07:50 hod do 13:40 hod se bude konat denní výluka mezi stanicemi Vysoké Mýto - Cerekvice nad Loučnou. Všechny vlaky budou v době výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Vysoké Mýto – Cerekvice nad Loučnou a opačně, vlak 15037 v úseku Vysoké Mýto město – Vysoké Mýto. Zastávky náhradní autobusové dopravy odchylně od ČD: Hrušová – na hlavní silnici I/35 pod železniční zastávkou.


  27. listopad 2006
Fotografie z mikulášské jízdy se objeví na stránkách až v další aktualizaci. Nějakou nadílku na stránkách, ale najdete. K pohlednicím z Vysokého Mýta přibyly: pohled na kasárna ze střechy zastávky tentokrát ze 40. let a dvě pohlednice s tématem tehdejších map. Na mapách se nachází zastávka Vysoké Mýto ještě v 9,2 km, kde byla do roku 1908 než byla přesunuta blíže k městu (8,6 km). Další pohlednice jsou už z Cerekvice nad Loučnou. Na první je zachycen vlak projíždějící Cerekvicí, na druhé staniční budova v té době honosící se názvem Cerekvice - Česká Hrušová. Na pohlednici je zobrazen i cerekvický cukrovar, který se finančně podílel na stavbě dráhy a byla k němu zřízena vlečka.
  20. listopad 2006
26.11.2006 Mikulášská jízda Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl.
V dalším cyklu pohlednic z Vysokého Mýta, najdeme na první pohlednici hotel Grand, taktéž tomu je i na druhé okénkové pohlednici. Zde kromě hotelu Grand je i pohled ze zastávky na kasárna a pohled na Odbornou školu pro ženská povolání, kdy v dolní části těchto obrázků je zachycena právě i trať. Na posledních dvou pohlednicích se nám dostane pohled na kasárna ze střechy zastávky Vysoké Mýto město. Na první z nich je patrná cedule s názvem Hohenmauth (Vysoké Mýto) a na druhé pohlednici asi o 10 let mladší již s názvem Vysoké Mýto město.
Nové fotografie v Provozu.
  13. listopad 2006
Na dalších pohlednicích z Vysokého Mýta se podíváme opět na střechu pivovaru. Pohled na Vysoké Mýto, na kterém je dominantní administrativní budova pivovaru zachycuje také trať mířící k zastávce. O několik let později na druhé pohlednici pohled na trať z větší části komplikují již vzrostlé stromy. Na další pohlednici byla námětem budova Odborné školy pro ženská povolání, dnešní ŽS Jiráskova, autor fotografie asi netušil, že předmětem zájmu bude někdy i zachycený přejezd v 8,5 km. Poslední pohlednice zobrazuje hotel Grand s pouze 4 roky starou zastávkou Vysoké Mýto město.
Na mostě v 7,1 km jsou ze strany od Karosy už vybetonovány opěrné zdi.
Nové fotografie v Provozu.
  6. listopad 2006
V neděli 26.listopadu se koná tradiční mikulášská jízda. V čele vlaku pojede českotřebovská parní lokomotiva 310.922. Odkaz na plakát s jízdním řádem a bližšími informacemi najdete vlevo pod menu nebo v sekci Akce.
V seriálu o starých pohlednicích, zavítáme do Vysokého Mýta. Na první pohlednici je zachyceno nádraží z roku 1900. Další tři pohlednice jsou různé tiskové podoby jednoho záběru z pivovaru, který zabírá trať s lokomotivou, ubírající se směrem k vysokomýtské zastávce.
Na internetu se již vyskytla konečná podoba jízdního řádu pro období 2006/07. V sekci Jízdní řád si ho pro tuto trať můžete stáhnout. Platnost nového jízdního řádu začíná 10.12.2006.
Motorový vůz 810 484-6, který v září po srážce s osobním automobilem opustil naší lokálku, jezdí nyní na trati Svitavy - Žďárec u Skutče. Současný stav motorových vozů na lokálce do Litomyšle: 810 540, 541 (náhrada za 484), 617 a 298.
Hned druhý listopadový den zavítal i do našeho kraje první sníh. Toto počasí, které ale poslední dobou vládne, déšť a zatažená obloha, nepřeje fotografování a uvažovat se dá někdy jen o focení se stativem, což je spíše záležitost staničních fotek. Snad se při mikulášské jízdě ukáží nějaké ty paprsky a dovolí tak pořídit slušné snímky.
  29. říjen 2006
V sekci Práce na trati je několik fotografií z pokračujících prací na mostě u Vysokého Mýta.
Na starých pohlednicích v sekci Historie najdete další pohled na staniční budovu v Chocni, jiné vydání pohlednice s portálem tunelu v Chocni a na posledních dvou se podíváme do historických map. V mapě lze nalézt choceňský tunel, odbočení lokálky do Litomyšle z hlavní trati a vlečku do kamenolomu v Pelinách, o které bude ještě zmínka na konci tohoto seriálu.
Aktualizace sekce Provoz.
  22. říjen 2006
Dne 24.10.2006 v době od 08:50 hod do 18:50 hod se bude konat denní výluka mezi stanicemi Vysoké Mýto - Litomyšl.
Náhradní autobusová doprava bude vedena v úseku Vysoké Mýto – Vysoké Mýto město – Litomyšl.
Zastávky náhradní autobusové dopravy odchylně od ČD:

Řídký – zastávka ČSAD Řídký u hlavní silnice I/35
Tržek – zastávka ČSAD Tržek, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl - Nedošín – zastávka ČSAD Litomyšl - Nedošín, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl zastávka – zastávka ČSAD Litomyšl, drogerie

Se starými pohlednicemi opět zavítáme do Chocně a to až do roku 1901. Škoda jen, že na této pohlednici nepózuje spíše lokomotiva, která vyčnívá za nákladním vagónem společnosti KFNB. Kromě jedné pohlednice zaměřené na zobrazení perónu v Chocni je dominantní na pohlednicích staniční budova Choceň. Na jedné z pohlednic můžete spatřit i choceňské depo.
Nové fotografie v Provozu.
  15. říjen 2006
Nádraží a vůbec železnice byla dříve poměrně častým tématem na pohlednicích, nepočítám-li dnes tématické pohledy pro fandy železnice. Na pohlednicích se tak objevovaly honosné nádražní budovy i malá nádraží, které byly jakousi chloubou a na pohlednicích dokazovaly, že i do té či oné vísky či městečka zavítala železnice. Na pohlednicích nefigurovaly z prostředí železnice jen nádraží, ale to už uvidíte v novém seriálu Trať Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl na starých pohlednicích. Stránku naleznete v sekci Historie.
Dvě krátká videa z výluky (11. - 18.9.2006) naleznete na stránce o této výluce v sekci Provoz-Výluky.
Nové fotografie v Provozu.
  3. říjen 2006
Během výluky byl rekonstruován přejezd (13,8 km) poblíž zastávky Hrušová a asi 300 m úsek trati. Dále byly měněny pražce v žst. Cerekvice nad Loučnou. Více najdete v sekci Výluky.
Poté co opustil trať (po nehodě) motorový vůz 810 484-6 se před výlukou (11. až 18.9.) objevila na trati 810 298-0 a o pár dní později při výluce ještě 810 059-6 (Věruška) z Poličky. Nyní lze spatřit na trati jako náhradu 810 541-3.
Nové fotografie v Provozu.
  23. září 2006
Dne 25.09.2006 v době od 08:50 hod do 23:10 hod se bude konat denní výluka mezi stanicemi Vysoké Mýto - Litomyšl.

Ve dnech 26.09.2006 a 27.09.2006 v době od 08:50 hod do 18:50 hod se budou konat denní výluky mezi stanicemi Vysoké Mýto - Litomyšl.

Zastávky náhradní autobusové dopravy odchylně od ČD:

Řídký – zastávka ČSAD Řídký u hlavní silnice I/35
Tržek – zastávka ČSAD Tržek, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl - Nedošín – zastávka ČSAD Litomyšl - Nedošín, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl zastávka – zastávka ČSAD Litomyšl, drogerie
  20. září 2006
Během výluky byl obnoven železniční svršek na mostě u Slatiny a žel. svršek i s mostem u Vysokého Mýta. Dále bylo při výluce sekáno okolí trati. Těchto 8 výlukových dní zachycených na 36 fotografiích najdete v sekci Výluky.
V sekci Práce na trati si můžete prohlédnout dokončení menší opravy mostu v 6,5 km.
9.9. přijel poslední letošní Viamont vlak s uhlím do Karosy.
Nové fotografie v Provozu.
  10. září 2006
Ve dnech 11.září od 8:05 hod do 18.září 2006 do 17:20 hod se bude konat nepřetržitá výluka mezi stanicemi Choceň – Vysoké Mýto

Zastávky náhradní autobusové dopravy odchylně od ČD:

Dvořisko – u podniku „Orličan“ Kögel
Slatina u Vysokého Mýta – na křižovatce u bývalé prodejny

Ve středu 6.9. došlo ke střetnutí vlaku č.15006 (odjezd ze zast. Vysoké Mýto město v 10:05) s osobním automobilem Ford Escort na přejezdu (v 9,2 km) u hospody "U Brežněva" ve Vysokém Mýtě. Nikdo ve vlaku ani v autě nebyl zraněn. Příčinou nehody bylo řidičovo (58) nedbání výstražného přejezdového zařízení. Na vlaku č.15006 jel motorový vůz 810 484-6. Provoz na trati byl na více než tři hodiny přerušen.
Jelikož byl odvezen motorový vůz 810 484-6 na opravu, bylo tento týden možné na trati spařit jako záskok motorový vůz 810 298-0 či motorovou lokomotivu 714 s několika přípojnými vozy 010. Například na vlaku č.15012 lok. 714 + 3x 010 (8.9.2006) či na vlaku č.15000 lok. 714 + 1x 010 (9.9.2006).
Zmínku o akcích s parním vlakem přes hrady a zámky najdete v sekci Akce.
Nové fotografie v Provozu.
  3. září 2006
Jak jste se mohli dozvědět v Rychlých zprávách, do Karosy Vysoké Mýto přijel už třetí Viamont vlak. Fotografie tohoto vlaku najdete v nové podsekci Provoz - Viamont. O dalším vlaku budou informovat s určitým předstihem Rychlé zprávy.
Vedle nové podsekce Viamont naleznete v Provozu i další novou podsekci s názvem Práce na trati.
V roce 1999 oslavil choceňský hektor 40 let, fotografie v sekci Akce.
Vlečku ZZN Vysoké Mýto využívá ke své činnosti i firma Recycling, která zde provádí mimo jiné i fyzickou likvidaci vyřazených železničních nákladních vozů. Fotografie na stránce o této vlečce.
Nové fotografie v Provozu.
  23. srpen 2006
O týden dříve, než se konala akce Den dětí (1998), navštívila trať parní lokomotiva 328.011 v čele volebního vlaku. Více v sekci Akce.
Tradičně a tedy i tento rok veze do Karosy ve Vysokém Mýtě uhlí nákladní vlak společnosti Viamont. První letošní vlak přijel kolem půlnoci z 16. na 17. srpna. Druhý vlak by měl přijet zítra 24. srpna večer. Upřesnění naleznete později v Rychlých zprávách.
Nové fotografie v Provozu.
  16. srpen 2006
V roce 1998 vyjely k akci Den dětí na železnici hned tři parní lokomotivy, stránku o této akci naleznete v sekci Akce.
Nové fotografie v Provozu.


  10. srpen 2006
V sekci Akce můžete shlédnout další nové fotografie, tentokráte z oslav 100. let Federace strojvůdců České republiky, které se konaly v roce 1996.
V sekci Úzkorozchodky jsou nové fotografie z pily Výborný v Cerekvici nad Loučnou.
Nové fotografie v Provozu.
  5. srpen 2006
V sekci Akce je zpracována stránka o oslavách 100 let trati Choceň - Litomyšl (rok 1982).
Fotografie z nedávné (25. - 26.07.2006) výluky naleznete v sekci Provoz - Výluky. Několik fotografií přibylo i na stránce věnující se minulé (18. - 25.04.2006 ) výluce.
Nové fotografie v Provozu.
  27. červenec 2006
Přidáno druhé a poslední větší rozšíření tabulkové Pochůzky. V úseku Hrušová - Litomyšl v obou směrech přibyly fotografie propustků a detailnější fotografie mostů, železničních přejezdů a světelných návěstidel. Do pochůzky přibylo 34 fotografií mostů a propustků, 22 fotografií přejezdů a 3 fotografie návěstidel.
Nové fotografie v Provozu.
  23. červenec 2006
Ve dnech 25.07.2006 a 26.07.2006 v době od 08:50hod do 16:55hod se budou konat denní výluky traťové koleje mezi stanicemi Vysoké Mýto - Litomyšl s náhradní autobusovou dopravou takto :
Vlaky 15010, 15011, 15013, 15015 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Vysoké Mýto – Litomyšl a opačně.
Vlaky 15006, 15008, 15012, 15009 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Vysoké Mýto město – Litomyšl a opačně.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy :

Vysoké Mýto (nádraží) - před staniční budovou
Vysoké Mýto město (zastávka) - silniční komunikace u zastávky
Džbánov - silniční komunikace u zastávky
Hrušová - na silnici I/35 pod železniční zastávkou
Cerekvice nad Loučnou - před staniční budovou
Cerekvice nad Loučnou zastávka - silniční komunikace u zastávky
Řídký – zastávka ČSAD Řídký u hlavní silnice I/35
Tržek – zastávka ČSAD Tržek, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl-Nedošín - zastávka ČSAD Litomyšl - Nedošín, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl zastávka – zastávka ČSAD Litomyšl, drogerie.
Litomyšl - před staniční budovou

Stanoviště budou označena. U nahrazených spojů je přeprava spoluzavazadel a úschova během přepravy prováděna do vyčerpání volné kapacity míst v autobuse. Předpokládané zpoždění u nahrazených vlaků je 10 minut.
  13. červenec 2006
V úseku Choceň - Hrušová v obou směrech tabulkové Pochůzky přibyly fotografie propustků a detailnější fotografie mostů, železničních přejezdů a světelných návěstidel. V Pochůzce tyto objekty naleznete podle nově přidaných miniatur těchto objektů (netýká se návěstidel). U většiny z nich pak najdete odkaz na zmíněné fotografie. U fotografií světelných návěstidel se nejedná o výřezy ze stávajících fotografií, ale o fotografii jinou, která zabírá pouze návěstidlo. Do pochůzky přibylo 33 fotografií mostů a propustků, 45 fotografií přejezdů a 25 fotografií návěstidel.
Nové fotografie v Provozu.
  6. červenec 2006
Do sekce Akce přibyla fotogalerie z oslav 115 let trati, které se konaly v roce 1997.
V sekci Úzkorozchodky je nově nafocená úzkorozchodka sídlící v truhlářství Trutes Vysoké Mýto.
Nové fotografie v Provozu.
  29. červen 2006
Do sekce Akce přibyla fotogalerie z oslav 120 let trati, které se konaly v roce 2002. Naskenované fotografie nemají takovou kvalitu jako fotografie digitální, kterých je na stránkách většina, ale snad se Vám budou líbit.
Nové fotografie v Provozu.
  25. červen 2006
Přidána interaktivní podoba pochůzky. Přestože by se dala nazvat spíše projížďkou po trati, byl zvolen název interaktivní pochůzka, protože využívá právě fotek pochůzky. Tato pochůzka je udělána Javascriptem, proto pro její fungování musíte mít Javascript povolen, který je však u většiny prohlížečů implicitně povolen. Stránka s touto pochůzkou také splňuje kompatibilitu s prohlížeči uvedenými v sekci Stránky. Hlavně u průjezdu Vysokým Mýtem a nejen zde, vzhledem k četnosti fotek, dostanete vjem, že sledujete trať z pozice stanoviště strojvedoucího.
V sekci Úzké je nově nafocená úzkorozchodka sídlící v areálu truhlářství Škrabal.
V sekci Jízdní řád naleznete návrh jízdního řádu trati Choceň - Litomyšl pro období 2006/2007.
Nové fotografie v Provozu.
  21. červen 2006
Přidán poslední úsek pochůzky. Začíná v 4,8 km - zast. Slatina u Vysokého Mýta a končí v 0,0 km - žst. Choceň. Celkem 81 nových fotografií. Byla tak dokončena pochůzka mapující 24 km trati v obou směrech. Ve směru do Litomyšle se jedná o 422 fotografií a ve směru do Chocně o 445 fotografií. Celkem je trať tedy zachycena na 867 fotografiích. Pochůzka probíhala v 6ti různých dnech a trvala přes 15hod. Při pochůzce byly také fotografovány stanice a vlečky, které byly na stránky umístěny už dříve. Dále byly fotografovány mosty a propustky, které se na stránkách objeví v některé z příštích aktualizací.
Aktualizace Provozu.
  17. červen 2006
Přidán předposlední úsek pochůzky ve směru z Litomyšle do Chocně. Pochůzka začíná v 7,9 km - žst. Vysoké Mýto a končí v 4,8 km - zast. Slatina u Vysokého Mýta. Celkem 66 nových fotografií. V této době je už rozpracovaná interaktivní podoba pochůzky, která se zanedlouho objeví na stránkách.
Nové fotografie v Provozu.
  9. červen 2006
Přidány další dva úseky pochůzky. Úsek z Hrušové do Vysokého Mýta města na 75 fotografiích a úsek z Vysokého Mýta města do Vysokého Mýta na 41 fotografiích.
Na zastávce Vysoké Mýto město jsou postupně vyměňovány stávající lampy, osvětlující nástupiště, za nové.
Nové fotografie v Provozu.
  5. červen 2006
Přidán další úsek pochůzky. Úsek z Tržku do Hrušové je zachycen na 94 fotografiích.
Nástupiště zastávky Džbánov, které bylo rekonstruováno při výluce trati v dubnu, si můžete prohlédnout po konečných úpravách na stránce zastávky Džbánov v sekci Trať Stanice. Dále byl také mezi 10,9 km a 11,0 km zrekonstruován propustek pod tratí.
Nové fotografie v Provozu.
  2. červen 2006
Přidán první úsek pochůzky ve směru z Litomyšle do Chocně. Úsek z Litomyšle do Tržku je zachycen na 88 fotografiích.
Nové cedule s názvem stanice umístěné v žst. Vysoké Mýto a na zastávce Vysoké Mýto město si můžete prohlédnout na stránkách jednotlivých stanic v sekci Trať. Dále byla také na zastávce Vysoké Mýto město umístěna nová lampa, která osvětluje zbývající část nástupiště směrem na Choceň.
V rámci stále probíhajících prací, souvisejících s přestavbou trati pro zjednodušené řízení dopravy, byly umístěny dva nové přejezdníky mezi stanicemi Hrušová a Cerekvice nad Loučnou.
Nové fotografie v Provozu.
  29. květen 2006
Přidán poslední úsek pochůzky ve směru do Litomyšle. Úsek z Tržku do Litomyšle je zachycen na 79 fotografiích. Celkem je tedy pochůzka z Chocně do Litomyšle zmapována na 422 fotografiích. Ač se to nezdá stránky už čítají přes 200 MB dat.
Před nedávnem byly umístěny na nádraží ve Vysokém Mýtě nové cedule s názvem stanice a to na sklady, které přiléhají k budově žst. Vysoké Mýto a dále pak na protější zděnou stavbu. Zlepšila se tak informovanost cestujících, protože z vlaku stojícího na nástupišti není název stanice na budově žst. Vysoké Mýto vidět. Dále byla také nová cedule s názvem stanice umístěna na zastávku ve Vysokém Mýtě městě. Cedule je oproti původní větší a výraznější. Novou ceduli také s nápisem Výdejna jízdenek najdete také na zastávce Vysoké Mýto město. Fotografie v příští aktualizaci.
  22. květen 2006
Přidán další úsek pochůzky. Pochůzka začíná v zastávce Hrušová v 14,3 km a končí 500 metrů před zastávkou Tržek v 19,3 km. Úsek je zmapován na 89 fotografiích. V tomto úseku jsou všechny fotografie expozičně vyvážené hlavně díky okolí trati a dobrému počasí. Trať prochází hezkou krajinou.
Nové fotografie v Provozu.
  15. květen 2006
Do sekce Historie přibyla videoreportáž o trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl z VHS kazety s titulem Železniční ročenka 1996. Reportáž se týká provozu hektorů (motorových lokomotiv řady 720), kteří mají být nahrazeni lokomotivami řady 714. Ke spatření jsou zde hektoři 720 016-5, 720 055-3, 720 084-3 a 720 102-3, dále choceňská karkulka 725 245-5 a nově nasazovaná 714 217-7. Tolik rok 1996.
Aktualizace Provozu.
  9. květen 2006
Přidány další dva úseky Pochůzky, první kratší dokumentuje průjezd Vysokým Mýtem, druhý vede z Vysokého Mýta do Hrušové. Celkem na Vás čeká 112 nových fotografií.
28.5.2006 vstupuje v planost 2. změna jízdního řádu ČD, která se, ale tentokrát tratě z Chocně do Litomyšle netýká.
Nové fotografie v Provozu.
  2. květen 2006
Přidány fotografie k vlečce ČKD a pila Schejbal v Chocni.
V Cerekvici nad Loučnou byla dokončena renovace přejezdu a na zprovoznění ještě čeká výstražné světelné přejezdové zařízení. Fotografie naleznete v sekci Výluky.
Do sekce Úzké přibyla další úzkorozchodka a to z pily Schejbal Choceň.
Nové fotografie v Provozu.
  25. duben 2006
Přidán další úsek Pochůzky. Úsek Slatina u Vysokého Mýta - Vysoké Mýto zmapovaný na 71 fotografiích. Dále bylo opraveno pár drobností v předešlém úseku.
Fotografie z výluk jsou v nové sekci Provoz - Výluky. Dále byla doplněna ze starých stránek do sekce Historie stránka o železniční stanici Choceň.
Nové fotografie v Provozu.
  23. duben 2006
Ve dnech 24.04.2006 a 25.04.2006 v době od 08:50hod do 16:55hod se budou konat denní výluky mezi stanicemi Vysoké Mýto - Litomyšl.

Zastávky náhradní autobusové dopravy odchylně od zastávek ČD :

Řídký – zastávka ČSAD Řídký u hlavní silnice I/35
Tržek – zastávka ČSAD Tržek, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl-Nedošín - zastávka ČSAD Litomyšl - Nedošín, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl zastávka – zastávka ČSAD Litomyšl, drogerie.
V době výluk jsou opravovány dva železniční přejezdy v Cerekvici nad Loučnou a na zastávce Džbánov je opravováno nástupiště. Původní nástupiště pouze s obrubníky bylo nahrazeno betonovými panely.
  17. duben 2006
Od 18.04.2006 od 8:50hod do 23.04.2006 do 16:55hod se bude konat nepřetržitá výluka mezi stanicemi Vysoké Mýto - Litomyšl.

Zastávky náhradní autobusové dopravy odchylně od zastávek ČD :

Řídký – zastávka ČSAD Řídký u hlavní silnice I/35
Tržek – zastávka ČSAD Tržek, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl-Nedošín - zastávka ČSAD Litomyšl - Nedošín, rozcestí u hlavní silnice I/35
Litomyšl zastávka – zastávka ČSAD Litomyšl, drogerie.
Kvůli výluce přijela do žst. Vysoké Mýto lok. 702 091-0, dále na odstavné 3a stojí kolejový bagr SVP 74.
Nové fotografie v Provozu.
  4. duben 2006
Na stránky byla přidána Pochůzka, najdete ji v Provozu. Zatím je zde úsek z Chocně do Slatiny. Jedná se o zdokumentování celé (24 km) tratě. Pochůzka bude přidávána po úsecích a to nejdříve ve směru do Litomyšle a poté zpět do Chocně. Snahou bylo zdokumentovat vše co na trati můžete najít. Jelikož byla trať fotografována v létě minulého roku, kdy ještě nebyla kompletně dokončena přestavba na D3ku v úseku Choceň - Vysoké Mýto, najdete zde oproti současnému stavu trati pár drobných odlišností. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými fotografiemi je 100m (vzdálenost mezi kilometrovníky), pokud se zde nacházely jiné objekty či návěstidla je vzdálenost kratší. Jelikož trať je rozmanitá a v některých úsecích je obklopena stromy (kontrast stínu a světlého pozadí), bylo těžké fotit všechny fotografie se stejnou expozicí, proto v Pochůzce najdete jak pěkné fotografie tak i fotografie s horší kvalitou, většinou s přepaly v pozadí, ale na dokumentárnost fotografie to nemá vliv. Snad se Vám bude Pochůzka líbit.
Nové fotografie v Provozu.
  30. březen 2006
Nové fotografie v Provozu.
  24. březen 2006
Byla spuštěna dlouho očekávaná druhá verze stránek. Došlo ke změnám desingu, kódu a struktury. Stránky již nevyužívají techniku rámů typu frameset a jsou založeny na css pozicování. Změn na stránkách najdete spousty.
Na stránky přibyly zpracované Vlečky, nově zpracovaná sekce Stanice a 0brazová příloha Publikace 120 let místní dráhy Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl.
Nové fotografie v Provozu.
  22. únor 2006
Aktualizace stránek - aktualizace sekce Provoz.
Dne 26. února 2006 vstoupí v platnost 1. změna jízdního řádu ČD. Aktualizovaný jízdní najdete na stránkách.

  22. únor 2006
Aktualizace stránek - aktualizace sekce Provoz.
Pro rychlý přístup do rychlých zpráv například z mob. telefonu mají rychlé zprávy novou URL adresu http://www.blueboard.cz /shoutboard.php?hid=ib7eh8bir7d7rtbhdre4irurm4md7f
  1. únor 2006
Aktualizace stránek - aktualizace sekce Provoz.
31.1.2006 na nádraží ve Vysokém Mýtě stojí drezína s nákladem sněholamů.
26.1.2006 vyšel nový TRS č.2 (oblastní čtrnáctidenník) a je v něm publikován článek o možném nasazení vlaku Regionova na trať Choceň - Litomyšl a to již v letošním roce.
11.12. po zavedení nového GVD bylo na nádraží ve Vysokém Mýtě zrušeno a kompletně zbouráno stavědlo. Po starém stavědle zde není ani památky.
Od 11.12.2005 je v žst. Vysoké Mýto zrušen výpravčí a bylo též zrušeno pravidelné hlášení staničním rozhlasem.
Dobu po kdy je otevřená zastávka ve Vysokém Mýtě najdete v sekci Trať.
Pár drobných aktualizací najdete v Rychlých zprávách.
Na nové verzi stránek se stále pracuje.
  24. leden 2006
Aktualizace stránek - aktualizace sekce Provoz.
Aktualizace byly z čas. důvodů opožděny a v menším rozsahu. Nyní začínám pracovat na nové verzi stránek.
Koncem roku bylo v zastávce Slatina u Vysokého Mýta instalováno výstražné přejezdové zařízení.
Pár drobných aktualizací najdete v Rychlých zprávách.
  10. leden 2006
Stránky mají novou adresu. A to: www.chocen-litomysl.cz. Pokud zadáte starou adresu (www.mistnidraha.wz.cz) kliknutím na odkaz se dostanete na novou adresu.


Starší aktuality: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-2021


Choceň - Litomyšl